Basho

Contact

Werkwijzen

Projecten

Opdrachtgevers

Over Ton Rutjens

Basho, bureau voor nieuw denken en doen

Slotakkoord Kennis voor Krachtige Steden

Opdrachtgever: Platform31

Uitvoering 2013 - 2014


Ontwikkelen brugfunctie tussen wetenschap en praktijk NWO programma Kennis voor krachtige Steden

Resultaat: De stad kennen, de stad maken

Levend boek: een interactieve publicatie dat als ondersteuning kan dienen voor kennisgroepen op het gebied van stedelijke ontwikkeling

Haalbaarheid Energiecampus Kleefse Waard Arnhem

Opdrachtgevers: Gemeente Arnhem en Provincie Gelderland

Uitvoering 2014


Analyse van de vraag naar faciliteiten om het innovatief vermogen van het cluster te versterken bij het Energie en Milieutechnologie cluster in Arnhem

Resultaat: Wilsovereenstemming over de agenda en het te volgen actieprogramma waarmee de ondernemers en de publieke partijen in de regio aan de slag gaan.Novio Tech Campus

Opdrachtgevers: NXP, gemeenten Nijmegen, Provincie Gelderland, Oost NV

Uitvoering: 2010 - 2012


Begeleiden tot stand komen samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de campusontwikkeling Novio Tech Campus op basis van haalbaar business model en sterke eigen identiteit van de locatie.

Samenwerking Holland Branding Group


Citymarketing Woonstad 's-Hertogenbosch

Opdrachtgever: Gemeente 's-Hertogenbosch

Uitvoering: 2009


Co-productie Holland Branding Group, Basho en Berenschot

Onderzoek naar de identiteit van 's-Hertogenbosch als woonstad en vertaling naar een city marketingsstrategie voor de gemeente

Proeftuin Plaspoelpolder: Ontwerp en haalbaarheidsstudie

Opdrachtgevers: Waterkader Haaglanden en Habiforum

Uitvoering: 2009 - 2011


Basho werd door Habiforum ingehuurd om de proeftuin Plaspoelpolder te begeleiden. Basho was verantwoordelijke voor het kennisontwikkelingstraject en de ondersteuning van de innovatieopgave en bracht professionals van gemeente, ondernemers in het gebied en professionals van het hoogheemraadschap bij elkaar in het onderzoekstraject.


Resultaat: Ontwerp voor innovatieve en haalbare onderneming voor waterberging op een bedrijventerrein, inclusief een discussie over een heffing op verharding.

Organisatieontwikkeling Expertisecentrum Transculturele Therapie

Opdrachtgevers: Coöperatie Ecxperetisecentrum Transculturele Therapie U.A.

Uitvoering: 2014 - heden


Basho is in 2015 gevraagd door een aantal professionals in de geestelijke gezondheidszorg om de ontwikkeling te begeleiden van een nieuwe innovatieve GGZ-instelling. Samen met de initiatiefnemers is eerst geinvesteerd in het benoemen van hun gezamenlijke missie en visie. Met behulp van brandingstechnieken is het verhaal opgesteld dat verteld wat de organisatie bezield. Ten slotte is met de initiatiefnemers een gezamelijk samenwerkingsmodel ontwikkeld en de bijbehorende organisatiestructuur opgezet. Basis daarvan vormt de autonomie en eigen verantwoordelijkheid van de betrokken professionals die uiteindelijk is verankerd in de rechtsvorm van een coöperatieve vereniging van zelfstandige behandelaren (ZZP-ers).


De betrokkenheid is in 2017 en 2018 verder toegenomen met het opstellen van het bij de organisatie passende kwaliteitsbeleid (Kwaliteitsstatuut en professioneel statuut). Vanaf 2018 is Ton Rutjens als lid van de  coöperatie toegetreden en benoemd tot (mede) bestuurslid van de coöperatie,