Basho

Contact

Werkwijzen

Projecten

Opdrachtgevers

Over Ton Rutjens

Basho, bureau voor nieuw denken en doen

Slotakkoord Kennis voor Krachtige Steden

Opdrachtgever: Platform31

Uitvoering 2013 - 2014


Ontwikkelen brugfunctie tussen wetenschap en praktijk NWO programma Kennis voor krachtige Steden

Resultaat: De stad kennen, de stad maken

Levend boek: een interactieve publicatie dat als ondersteuning kan dienen voor kennisgroepen op het gebied van stedelijke ontwikkeling

Haalbaarheid Energiecampus Kleefse Waard Arnhem

Opdrachtgevers: Gemeente Arnhem en Provincie Gelderland

Uitvoering 2014


Analyse van de vraag naar faciliteiten om het innovatief vermogen van het cluster te versterken bij het Energie en Milieutechnologie cluster in Arnhem

Resultaat: Wilsovereenstemming over de agenda en het te volgen actieprogramma waarmee de ondernemers en de publieke partijen in de regio aan de slag gaan.Novio Tech Campus

Opdrachtgevers: NXP, gemeenten Nijmegen, Provincie Gelderland, Oost NV

Uitvoering: 2010 - 2012


Begeleiden tot stand komen samenwerkingsovereenkomst ten behoeve van de campusontwikkeling Novio Tech Campus op basis van haalbaar business model en sterke eigen identiteit van de locatie.

Samenwerking Holland Branding Group


Citymarketing Woonstad 's-Hertogenbosch

Opdrachtgever: Gemeente 's-Hertogenbosch

Uitvoering: 2009


Co-productie Holland Branding Group, Basho en Berenschot

Onderzoek naar de identiteit van 's-Hertogenbosch als woonstad en vertaling naar een city marketingsstrategie voor de gemeente

Proeftuin Plaspoelpolder: Ontwerp en haalbaarheidsstudie

Opdrachtgevers: Waterkader Haaglanden en Habiforum

Uitvoering: 2009 - 2011


Basho werd door Habiforum ingehuurd om de proeftuin Plaspoelpolder te begeleiden. Basho was verantwoordelijke voor het kennisontwikkelingstraject en de ondersteuning van de innovatieopgave en bracht professionals van gemeente, ondernemers in het gebied en professionals van het hoogheemraadschap bij elkaar in het onderzoekstraject.


Resultaat: Ontwerp voor innovatieve en haalbare onderneming.