Basho

Contact

Werkwijzen

Projecten

Opdrachtgevers

Over Ton Rutjens

Basho, bureau voor nieuw denken en doen

Voor meer informatie: klik door om (delen van) de  publicaties te downloaden

Basho


Basho, bureau voor nieuw denken en doen


Drs Ing Ton Rutjens werkt sinds 2003 als zelfstandig adviseur op het gebied van strategieontwikkeling, procesmanagement, branding, kennisontwikkeling en conceptontwikkeling. Hiervoor was hij werkzaam in diverse functies in  het bedrijfsleven en bij de overheid.

Samenwerking, multidisciplinair werken en het ontwikkelen van een gedeelde visie zijn in zijn aanpak de belangrijkste voorwaarden om innovatie en kennisontwikkeling mogelijk te maken. Innovaties komen bij complexe en stagnerende vraagstukken immers pas tot stand als de betrokken partijen kunnen samenwerken. Cultuurverschillen, disciplinaire grenzen en bestaande praktijken moeten daarvoor worden overbrugd. Daarvoor is een traject van "samen-werken" nodig om tot een gedeeld perspectief te komen. Het kwantificeren en concretiseren van praktische doelen is daarbij net zo belangrijk als het op orde krijgen van een gedeeld perspectief.


Woonverkenningen MMXXX

(Ministerie VROM)

Milieuactieplan Amsterdam

CoP Regionale strategie  (Habiforum)

Groen Werkt Beter

(Habiforum)

De stad kennen, de stad maken  (Platform31)CV

Linkedin