Basho

Contact

Werkwijzen

Projecten

Opdrachtgevers

Over Ton Rutjens

Basho, bureau voor nieuw denken en doen

Basho, bureau voor nieuw denken en doen
Basho is een management en adviesbureau dat zich richt op innovatieve processen van stedelijke ontwikkeling. Het gaat dan vaak om trajecten waar lastige en weerbarstige problemen aan de orde komen. Dan is een goede samenwerking tussen meerdere organisaties bijna altijd een voorwaarde voor succes. Basho kiest er daarom meestal voor om de partijen gezamenlijk als opdrachtgever te laten optreden.


Vaak richten de projecten zich op gebiedsontwikkelingen, zoals bij Novio Tech Campus in Nijmegen. Basho heeft hier het  proces begeleid om tot samenwerking te komen tussen een grote onderneming (NXP), de gemeente Nijmegen, de provincie Gelderland, de Radboud Universiteit, het ontwikkelbedrijf Oost nv en een project-ontwikkelaar (Kadans). Het resultaat was een haalbaar businessmodel voor een campusorganisatie dat de grond in erfpacht kan aanbieden, campusvoorzieningen exploiteert of financiert en ontmoetingen worden gefaciliteerd.

Inhoudelijk zijn de vraagstukken waar Basho zich op richt heel verschillend. Het kan gaan om waterberging op bedrijventerreinen (Plaspoelpolder), modellen voor risicomanagement om samenwerking tussen vastgoed partijen mogelijk te maken (Polis), om community's of practice om gezamenlijk ervaringen op te doen met de ontwikkeling van stationsgebieden (Stedenbaan) of om het versterken van de identiteit van woonwijken (branding).  


Basho werkt vaak met andere bureaus samen op om specifieke deskundigheden in te brengen die noodzakelijk zijn om de inhoudelijke thema’s goed te begeleiden.


Basho ontwikkelt projecten op het gebied van

     - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

     - Duurzaamheid

     - Energie en milieu

     - Sociale participatie

     - Innovatie en vernieuwing

     - Regionale economie

     - Strategieontwikkeling en positionering

          

Basho werkt met:

     - Community's of practice

     - Proeftuinen

     - Aanstekelijk onderzoek

     - Branding

     - Mutual Gain Approach

Partners