Basho

Contact

Werkwijzen

Projecten

Opdrachtgevers

Over Ton Rutjens

Basho, bureau voor nieuw denken en doen

Campusontwikkelingen Kleefse Waard


Inzet van het traject was in eerste instantie de haalbaarheid van de ontwikkeling en het beheer van campus voorzieningen op de Kleefse Waard in Arnhem te onderzoeken. Tijdens de verkenning van de vraag naar dergelijke voorzieningen bleek een grote behoefte bij de toonaangevende ondernemers in het Energie en Milieu Technologisch cluster grote behoefte te hebben aan meer samenhang in de verschillende activiteiten die voor het cluster worden aangeboden. Voor een gezond en toekomst vast ondernemersklimaat voor het EMT cluster in Arnhem zijn drie agendapunten van fundamenteel belang:

     1.     Zorg voor een goede representatie van het EMT cluster in Arnhem

     2.     Versterk de onderlinge samenhang tussen de lopende initiatieven om de innovatiekracht van het cluster te versterken

     3.     Versterk de wervingskracht van het cluster voor voornamelijk hoogopgeleide elektrotechnisch geschoold personeel. Lees de rapportage verder: hier
Download hier de rapportage over de Verkenningsfase Campus ontwikkelingen Kleefse Waard.

De rapportage is opgebouwd als ware het een procesverslag en we volgen in deze rapportage de stappen die in het traject zijn doorlopen.